Opheffen van curatele

Opheffen van curatele

Als iemand zijn of haar persoonlijke zaken niet zelfstandig kan regelen, kan de rechter hem onder curatele stellen. Er zijn verschillende redenen ervoor iemand onder curatele te stellen. Vaak wordt ervoor gekozen wanneer iemand niet meer zelf zijn geldzaken, verzorging, verpleging en/of behandeling kan regelen. Zo kunnen mensen die simpelweg niet met geld om kunnen gaan, of niet zelf kunnen bepalen welke zorg zij nodig hebben, onder curatele gesteld worden. Na verloop van tijd kan de situatie veranderen en kan de onder curatele gestelde weer zelf over zijn geldzaken willen beschikken of andere aangelegenheden willen regelen. In deze blog gaat het over het opheffen van curatele. Hiervoor zullen we eerst ingaan op wat curatele precies is, wat de alternatieven voor curatele zijn en vervolgens de vraag beantwoorden hoe de curatele stopgezet wordt.

Wat is curatele?

Als iemand onder curatele gezet wordt houdt dit in dat diegene niet meer over zijn eigen geld en bezit kan beschikken. De rechter wijst een curator aan die dit voor hem doet. Diegene die onder de curatele staat is handelingsonbekwaam, waardoor hij geen contracten kan afsluiten. Er zijn twee soorten curatoren: professionele curatoren en particuliere curatoren. Particuliere curatoren zijn bijvoorbeeld familieleden. Zij beheren het geld en het bezit van de onder curatele gestelde en sluiten in zijn naam overeenkomsten. De onder curatele gestelde kan dan alleen nog maar over een bepaald leefgeld beschikken dat onder andere voor boodschappen is bedoeld. Hij heeft geen toegang meer tot de rest van zijn vermogen.

Wat zijn er voor alternatieven voor curatele?

Er zijn drie vormen van bescherming: curatele, bewind en mentorschap. Curatele is van deze drie de zwaarste vorm, dat betekent dat de onder curatele staande het minst zelf mag beschikken. Bewind wordt ingesteld als iemand alleen niet meer goed voor zijn geldzaken kan zorgen en andere persoonlijke aangelegenheden zoals zorg nog wel zelf kan regelen. Een bewindvoerder regelt dan de geldzaken van de onder bewind gestelde. Wanneer iemand zijn persoonlijke zaken zoals zorg of verpleging niet meer kan regelen, kan een mentorschap worden ingesteld. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag zelf over zijn geld beschikken. De rol van de mentor wordt meestal door een familielid vervuld.

Als de curatele niet helemaal zal worden opgeheven kan de rechter de curatele omzetten naar bewind en/of mentorschap. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Een verzoek van opheffing of omzetting gaat gepaard met een aantal documenten die moeten worden ingevuld en opgestuurd naar de rechtbank waar ook over de curatele is geoordeeld. Welke documenten precies mee moeten worden gestuurd kunt u vinden op de website van de rechtbank of via deze link. Mocht u er zelf niet uitkomen of hulp nodig hebben bij het invullen van de documenten kunnen de medewerkers van de rechtswinkel u hierbij behulpzaam zijn.

Hoe wordt curatele stopgezet?

In plaats van het omzetten naar bewind of mentorschap is het ook mogelijk om een aanvraag aan de rechter te doen om de curatele helemaal stop te zetten. Dit is mogelijk wanneer de betrokkene weer zelf zijn geldzaken, verzorging, verpleging en/of behandeling kan regelen [wanneer kan een zulke aanvraag gedaan worden, wat moet er dus veranderd zijn aan de situatie]. Hiervoor wordt een verzoekschrift naar de rechter gestuurd waarin wordt betoogd waarom curatele niet meer nodig zou zijn. U verzoek moet in dit verzoek goed onderbouwen waarom de onder curatele gestelde nu wel zijn financiële zaken kan beheren. Hiervoor is het ook belangrijk bewijs aan te leveren. De rechter gaat de situatie dan opnieuw beoordelen. De rechter zal de onder curatele gestelde dan voor een mondelinge behandeling bij de rechtbank oproepen. De procedure duurt ongeveer 2-3 maanden. De kosten voor de procedure zijn afhankelijk van de procedure en die bepaalt de rechter.

Mocht u nog vragen over deze procedure of uw eigen situatie hebben kunt u met ons contact opnemen.